סוגי עבודות

 
 
מפות טופוגרפיות להיתר בנייה
הצעד הראשון לקראת הגשת בקשה להיתר בנייה, הינו הגשת מפה טופוגרפית עדכנית של אתר הבנייה. המפה תוגש בקובץ ממוחשב ובשלושה העתקים, והיא תיערך ותיחתם על ידי מודד מוסמך. המפה הטופוגרפית תכלול את הפרטים הנדרשים ותיערך בהתאם למפורט בחוק התכנון והבנייה ובהתאם לתרנות המדידה.
לחברתנו ניסיון רב בהכנה של אלפי מפות טופוגרפיות.

 
 
 
מפה טופוגרפית להיתר
 
 
 
 
 
מדידות פנימיות
מדידות פנימיות של משרדים, בתים פרטים ודירות לצורכי חישוב ארנונה, חתימת חוזים ותכנון אדריכלי.
מדידת מתחמי קניונים ומבנים לשימור.

 
 
 
מדידה פנימית
 
 
 
 
 
תשריטי בית משותף
לצורך רישום בית בפנקס הבתים המשותפים, יש להגיש תשריט בית משותף.
למשרדנו ניסיון רב בהכנת תשריטי בתים משותפים מגוונים וכן בתיקון צווי בית משותף.
משרדנו ביצע עשרות רבות של תשריטי בית משותף בכל הארץ, ואנו מלווים את לקוחותינו עד לשלב אישור המפקח על רישום המקרקעין.

 
 
 
תשריט בית משותף
 
 
 
 
מדידות והכנת תשריטי גמר
  • הכנת תשריט בגמר מסד, בדיקת עמידה בקווי בניין וגובה 0.00
  • הכנת תשריט בגמר בנייה לצורך טופס 4
 
חוות דעת מומחה לבית משפט
שגיא לוין, מנכ"ל משותף בחברה ומודד מוסמך, הינו בוגר קורס בוררים מטעם "המכון הישראלי לחוות דעת מומחים ובוררים", ובעל ניסיון בכתיבת חוות דעת מומחה ובוררות בבתי משפט. שגיא משמש כמודד מטעם מנהל מקרקעי ישראל ומשתתף כעד מומחה מטעמם בבתי המשפט.
 
 
תוכניות לצורכי רישום וחלוקה אנליטית
תוכנית לצורכי רישום הינה תרגום אנליטי מדויק לנתוני התב"ע – גבולות ומגרשים, והפיכתם
לחלקות וגושים בעלי מאפיינים מדויקים וחד ערכיים. תוכנית לצורכי רישום תהיה מבוססת על תוכנית מפורטת (אחת או יותר) ותוכן על פי הוראות התב"ע. חלוקה אנליטית מבוצעת בדרך כלל במתכונת תוכנית לצורכי רישום, אך אינה עוברת את כל תהליכי הביקורת
והרישום כפי שמתבקש בתצ"ר. החברה מתמחה בהכנת תוכניות רישום בהתאם לתוכניות מפורטות:
  • הכנת תוכניות רישום לצורך הפקעה
  • הכנת תוכניות רישום בהתאם לצוואה

 
 
 
תצר
 
 
 
 
סימון
  • סימון גבולות חלקה
  • סימון קווי בניין
  • סימון כלונסאות
  • סימון מתווה
 
 
איזון מדויק
לחברתנו ניסיון רב בביצוע מדידות לצורך איזון מדויק ומעקב אחר שקיעת מבנים וסוללות.

 
 
 
איזון
 
 
 
 
 
הקמת נקודות GPS ואישורן במרכז למיפוי ישראל
שירות זה מיועד למודדים וכולל קביעת נקודות GPS, מדידתן ואישורן במרכז למיפוי ישראל בהתאם לדרישת הלקוח.

 
 
 
GPS
 
 
 
 
 
חישוב כמויות
חברתנו מבצעת חישובי כמויות עבור עיריות, חברות ניהול פרויקטים וקבלנים לצורך אומדנים
וכן עבור חישובים לאחר ביצוע באמצעות טכנולוגיות מתקדמות ותוך שימוש בתוכנות חישוב
מהמתקדמות בשוק.

 
 
 
כמויות
 
 
 
 
גילוי תשתיות תת קרקעיות
איתור ומיפוי תשתיות כבילה וצנרת תת קרקעיות.

 
 
מפות רקע לתב"ע
הכנת תוכנית מפורטת (תב"ע) מצריכה הכנת מיפוי כרקע לתב"ע. בשטחים קטנים מבוצע המיפוי קרקעית, ואילו בשטחים גדולים נעשה שימוש בצילומי אוויר לצורך הפקת תשריטים בהתאם. לחברתנו היכולת לבצע מיפויים אלו בשתי הדרכים, כאשר כל התשריטים ערוכים על פי מפרט מבא"ת 2006.

 
 
 
תבע
 
 
 
 
 
מיפוי פוטוגרמטרי ואורתופוטו
בשירות חברתנו תחנת מיפוי דיגיטלית, המאפשרת הכנת מפות פוטוגרמטריות ומיפוי שטחים נרחבים, כמו כן ניתן להפיק אורטופוטו (שחור לבן/ צבעוני) בהתאם לדרישת הלקוח.

 
 
 
 
אורתופוטו 2
 
 
 
אורתופוטו 1